Rethink your organizational Past to create a Future How

7 januari 2020

Going into the Cloud might not be the same journey for every organization. Also, starting greenfield is a great opportunity, but there are still a lot of the brownfield use-cases and that can be challenging. The challenge is not only technical but also cultural, and transformation must happen simultaneously in both areas.

When change is introduced it often causes tension because we have been doing ‘it’ a certain way in the past, so when a new challenge is presented we approach it in the way that’s familiar to us. Why do we do that?

I think it's because we’ve been doing it in a certain way for so long, it’s now embedded in our DNA. We forget why we’re doing it and what the requirements are in the first place. In other words,  we have the How without consciously thinking of the What and Why.

For example, the central bank of the Netherlands (DNB) requires all Dutch banks to implement certain compliance controls, which is the What and the Why. The banks then interprets these and create their own compliance framework based on the requirements from the DNB, including the How of the implementation. The problem is that over time technology, tools, methodologies and business requirements will change and the How of the existing framework is forced upon those changes, which limits its potential. It’s even worse when disrupting technology like Cloud or Serverless is introduced because the frame of reference could be completely foreign.

To make discussions easier we should go back to the What and the Why, revisit them and then figure out the How for each use-case. It could be that the drivers are not valid anymore and in that case, we should consider the implementation to be not applicable at all.

It might take some time and some difficult conversations, but in the end, going back to the What and Why will pay itself back.

Heroverweeg uw organisatorische Verleden om een Toekomstige How te maken

Naar de Cloud gaan is misschien niet dezelfde reis voor elke organisatie. Vanuit greenfield beginnen is een geweldige kans, maar er zijn nog steeds veel brownfield use-cases en dat kan een uitdaging zijn. De uitdaging is namelijk niet alleen technisch, maar ook cultureel, en transformatie moet tegelijkertijd plaatsvinden in beide gebieden.

Vaak ontstaat er spanning wanneer verandering wordt geïntroduceerd omdat we het 'op een bepaalde manier' in het verleden hebben gedaan, dus wanneer een nieuwe uitdaging wordt gepresenteerd benaderen we het op de manier die voor ons bekend is. Waarom doen we dat?

Ik denk dat het is omdat we het al zo lang op een bepaalde manier hebben gedaan, het is nu ingebed in ons DNA. We vergeten waarom we het doen en wat de vereisten zijn in de eerste plaats. Met andere woorden, we hebben de Hoe zonder bewust te denken aan de Wat en Waarom.

Bijvoorbeeld, De Nederlandse Bank vereist dat alle Nederlandse banken bepaalde compliance controls implementeren, dit is de Wat en het Waarom. De banken  interpreteren die en creëren vervolgens hun eigen compliance-framework op basis van de vereisten van de DNB, inclusief het Hoe van de implementatie. Het probleem is dat in de loop der tijd technologie, tools, methodologieën en business requirements zullen veranderen en dat het Hoe van het bestaande framework geforceerd worden op die  veranderingen, wat het potentieel beperkt. Het is nog erger wanneer disrupting technolodgy zoals Cloud of Serverless wordt geïntroduceerd omdat het referentiekader onbekend kan zijn.

Om discussies gemakkelijker te maken moeten we teruggaan naar de Wat en het Waarom, deze opnieuw bekijken en vervolgens de Hoe voor elke use-case uitzoeken. Het kan zijn dat de drivers niet meer geldig zijn en in dat geval moeten we overwegen om de implementatie helemaal niet toe te passen.

Het kan wat tijd kosten maar teruggaan naar de Wat en het Waarom zal zichzelf uiteindelijk terugbetalen.

Marck Oemar

IT Consultant

closearrow-circle-o-downbars